Bolečine v komolcu – Zakaj se dejansko pojavi?

Bolečine v komolcu
Teja Ličen Slika

Oktober 03 – 12min

Bolečina v komolcu je najpogosteje prisotna na zunanji in notranji strani komolca, kar poznamo tudi pod imenom teniški ali golf komolec. Zakaj pa smo tovrstni simptomatiki bolečine v komolcu podvrženi tudi drugi, kljub temu da nismo tenisači in/ali golfisti?

Če želimo razumeti, zakaj se pojavi bolečina v komolcu, moramo pobližje pogledati, kaj se dogaja v celem našem telesu.

VZROK BOLEČINE V KOMOLCU

Vzrok bolečine v komolcu se skriva v našem prsnem košu, oziroma natančneje, v dihanju. Naše dihanje omogoča ekspanzijo in kompresijo prsnega koša, obseg giba v naših sklepih (rama, kolk itd.) pa je v soodvisnem razmerju s tem procesom. Za ilustracijo: ob vdihu (tj. ekspanziji prsnega koša) imajo naši sklepi na voljo več zunanje rotacije, medtem ko imajo ob izdihu (tj. kompresiji prsnega koša) naši sklepi na voljo več notranje rotacije.

Zakaj je to pomembno? Naše telo se giblje s pomočjo rotacije sklepov (tj. zunanje in notranje rotacije), na podlagi katere naše mišice prilagajajo svojo napetost. Več o tem si lahko preberete tukaj.

V primeru primanjkljaja obsega giba oz. rotacije v določenem sklepu se telo posluži kompenzacij: preprosto povedano to pomeni, da mora telo za ohranitev sposobnosti gibanja “umetno” povečati obseg giba prizadetega sklepa, kar doseže tako, da sklepe in mišice v njegovi okolici orientira oz. obremeni na nenaraven način. Bolečine se pojavijo, ker se nenaravno orientirane oz. obremenjene strukture sčasoma preobremenijo, vnamejo in/ali celo ukrivijo.

Kako prepoznamo primanjkljaj obsega giba v ramenskem sklepu in posledično komolcu?

Ob primanjkljaju zunanje rotacije v ramenskem sklepu je prisotna večja kompresija mišic na zadnjem delu prsnega koša, medtem ko je ob pomanjkanju notranje rotacije v ramenskem sklepu prisotna večja kompresija mišic na sprednjem delu prsnega koša. Ob tem se lahko pojavi tudi bolečina v vratu, ki jo je mogoče občutiti kot zategnjenost vratnih mišic.

Bolečine v komolcu

Kompresija mišic na zadnjem ali sprednjem delu prsnega koša je vzrok za serijo kompenzacij vzdolž roke. Pekoče bolečine v komolcu se torej pojavijo, ko postanejo nenaravno/prekomerno orientirane in obremenjene strukture preobremenjene.

Bolečina v komolcu je lahko uspešno naslovljena, če je ne obravnavamo lokalno, ampak prvenstveno upoštevamo, kaj se dogaja v prsnem košu.

TENIŠKI KOMOLEC

Teniški komolec je izraz za lateralni epikondilitis, pri katerem gre za vnetje narastišča ekstenzorjev zapestja. Spremlja ga zbadajoča bolečina na zunanji strani komolca.

Kot omenjeno zgoraj, je primanjkljaj obsega giba v ramenskem sklepu posledica kompresij mišic v okolici prsnega koša.

Kaj se dogaja v telesu?

  • Ob primanjkljaju zunanje rotacije v ramenskem sklepu telo potreben obseg giba “umetno” pridobi z dodatno obremenitvijo mišic (kot je mišica infraspinatus itd.) na zadnjem delu prsnega koša, kar avtomatsko orientira ramensko sklepno špranjo in nadlahtnico navzven oz. v zunanjo rotacijo.
  • Omenjen procesa vodi do “zategnjenosti” notranjega dela mišice triceps brachii, kar ustvari pritisk na notranjem delu komolca, zunanji del mišice triceps brachii pa prekomerno raztegne. Tako izgubimo učinkovito ekstenzijo komolca.
  • Da lahko telo sploh ohrani sposobnost ekstenzije komolca, nenaravno obremeni vse mišice na zunanji strani komolca, ki lahko pri ekstenziji kako pomagajo, in sicer: mišica anconeus, mišica supinator, ekstenzorji zapestja; ki se naraščajo na zunanji del komolca itd.
  • Pomoč pri ekstenziji komolca ni glavna naloge v prejšnji točki omenjenih mišic, kar pomeni, da se kot posledica vseh naštetih procesov na zunanjem delu komolca ustvari prekomeren pritisk. Slednje izzove bolečino in ta bolečinski sindrom imenujemo teniški komolec.

Več o mehanizmu nastanka teniškega komolca si lahko ogledate v naslednjem videu.

Naštete kompenzacije ramenski sklep orientirajo v zunanjo rotacijo in naš komolec v ekstenzijo, ravno ta orientiranost struktur vzdolž roke pa je konstantno prisotna pri “forehand” udarcu pri tenisu.

Teniški komolec

Zdaj veste, zakaj se imenuje teniški komolec, ne glede na to, da smo tovrstnemu zaporedju kompenzacij in morebitnemu posledičnemu vnetju tkiva ter spremljajoči bolečini izpostavljeni lahko vsi.

Spodaj pa imate eno vajo, s katero si lahko pomagate bolečino na zunanji strani komolca odpraviti.

GOLFSKI KOMOLEC

Golf komolec (medialni epikondilitis) je izraz, ki ga uporabljamo za opis bolečine na notranji strani komolca. Kot bomo videli spodaj sta biodinamiki golf komolca in teniškega komolca še kako povezani – golf komolec je tako rekoč “nadgradnja” teniškega komolca, saj je odraz še večjega števila kompenzacij, prisotnih na področju komolca.

Pri teniškem komolcu smo opisali, kaj se dogaja v telesu ob primanjkljaju zunanje rotacije v ramenskem sklepu, za razumevanje biomehanike golf komolca pa moramo kompenzacijam vzdolž roke slediti še za korak dlje, in sicer moramo pogledati, kaj se ob primanjkljaju zunanje rotacije v ramenskem sklepu zgodi s podlahtnicama (tj. ulno in radiusom):

  • Orientacija spodnjega dela nadlahtnice s seboj v zunanjo rotacijo potegne tudi zgornji del radiusa, zaradi česar se “zategnejo” mišica triceps (zunanja glava), mišica anconeus in mišica supinator.
  • Vedno večja orientacija radiusa v zunanjo rotacijo s seboj povleče narastišče fleksorjev zapestja na notranji strani komolca in nadraži njihovo narastišče.
Golfski komolec

Tenisači nimajo samo teniškega komolca tako kot golfisti ne samo golfskega, ampak ponavljajoči se gibi na dnevni ravni vsebujejo potencial za pojav obeh.

KAKO SI POMAGATI?

Ne glede na to, ali ima človek težavo z bolečino na zunanjem ali notranjem delu komolca, lahko bolečine v komolcu uspešno naslovimo, če razumemo biomehanski vzrok težave.

Striktno razlikovanje med vajami, specifičnimi za bolečino na zunanjem ali notranjem delu komolca, ni smiselno. Ravno obratno, z nepotrebnim kompliciranjem si lahko stvari samo otežimo.

Obravnavo bolečine v komolcu moramo začeti z obravnavo biomehanskega dogajanja v prsnem košu, saj moramo kompresijo mišic zmanjšati ravno na tem področju. Le tako lahko ramenskemu sklepu povrnemo naraven obseg giba. V naslednjem koraku z različnimi vajami naslovimo orientacijo nadlahtnice in podlahtnih kosti.

Spodaj z vami delim dve vaji, s katerima si lahko pomagate pri naslavljanju kompresije mišic na sprednji in zadnji strani prsnega koša.

Vaja za ekspanzijo sprednjega dela prsnega koša (FROG)

Vaja za ekspanzijo zadnjega dela prsnega koša (HOOLYING CROSS CONNECT)

Zahtevnejše vaje iz programa odprave bolečine v komolcu izbiram glede na odziv posameznikovega telesa na sam trening, njegovo počutje in fizično pripravljenost.

Naslavljanje bolečine v komolcu pa ni zaključeno, ko izginejo simptomi ter bolečine, ampak je težava učinkovito naslovljena takrat, ko odpravimo njen vzrok.

ZAKLJUČEK

Bolečina v komolcu je, ne glede na to ali se bolečina v komolcu pojavlja na zunanji ali notranji strani komolca, posledica postopnega nabiranja kompenzacij v okolici prsnega koša, ramenskega sklepa in komolca.

Telo je potrebno obravnavati celostno, saj nam zgolj lokalna obravnava prizadetega segmenta onemogoča naslavljanje dejanskega vzroka težave. V kolikor razumemo sosledje kompenzacij, razumemo, zakaj se nadraži narastišče mišic, in tako lahko težave tudi učinkovito naslovimo.

Želite odpraviti dejanski vzrok bolečine v komolcu? Preverite TUKAJ, kako vam lahko pri tem pomagam.

Vas poleg tega še kaj dodatno zanima? Prebrskajte med ostalimi članki na blogu.

Pogosta Vprašanja

Zakaj običajne vaje, pri katerih ekscentrično obremenimo ekstenzorje zapestja niso učinkovite?

Ker ne naslovijo vzroka težave. Kot smo spoznali v članku, bolečina v komolcu izvira iz postopnega nabiranja kompenzacij v okolici prsnega koša, ramenskega sklepa in komolca.

Ali uporaba kinezioloških trakov pomaga pri odpravi bolečine v komolcu?

Kineziološki trakovi so lahko učinkovita metoda, s katerimi podkrepimo želene spremembe na področju komolca, kar lahko pomaga pri naslavljanju vzroka bolečine v komolcu.

Teja Ličen Slika
Teja Ličen, mag. kin.

Blog "Moje Gibanje"  je zasnovan kot prostor spoznanja in srečevanja, s pestrim naborom zanimivih prispevkov na temo gibanja, treninga, zdravja, bivanja.

Deli s Prijatelji:

Storitve Banner

"Rehabilitacija po operaciji kolena s Tejo Ličen je bila na vrhunski ravni. Občutek v kolenu in tudi splošna pripravljenost je bila veliko boljša kot pred samo poškodbo."

Jan Maroh

RK Drava Ptuj

"V rehabilitaciji sem neizmerno užival, saj je bil napredek viden. Poleg tega, pa je Teja bila na treningih izjemno energetsko pozitivno naravnana, kar je celoten proces rehabilitacije naredilo toliko lažji."

Nino Irgolič

NK Maribor

"Brez strokovne pomoči Teje se mi ne bi uspelo se vrnit na svetovno sceno juda po težji poškodbi kolena. Hvala Teja!"

Enej Marinič

Judo klub Branik Maribor

Pin It on Pinterest