Kineziologinja Vodi Do Gibanja Brez Bolečin

Kineziolog Ljubljana
Teja Ličen Slika

Objavila Teja Ličen – April 05, 2021

Kaj Je Kineziologija?

Beseda izhaja iz grške besede »kinesis«, katera pomeni gibanje in tako kineziologija predstavlja znanstveno vedo o človeškemu gibanju. Z interdisciplinarnim pristopom se vključuje v vsa področja človekovega delovanja, saj zajema različna področja anatomije, fiziologije, biomehanike, nevrologije, pedagogike, sociologije, medicine športa, antropologije in tudi psihologije.

Vloga kineziologije kot znanosti o gibanju je danes že dokaj poznana, pomembna in aktualna. Predstavlja vadbo in trening z namenom ohranjanja in izboljšanja telesne zmogljivosti, motoričnih sposobnosti (tj.: vzdržljivosti, moči, hitrosti gibljivosti ali koordinacije), specifičnih gibalnih spretnosti ter vsakdanjih telesnih aktivnosti, ki pogojujejo gibanje (šport, igra, delo, vsakodnevna opravila).

Kdo Je Kineziolog?

Kineziolog

Kineziolog je strokovno izobražen delavec v športu, ki lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe, ter deluje na različnih področjih, kjer:

 1. Načrtuje in izvaja programe za ohranjanje in izboljšanje fizične kondicije vrhunskih športnikov in ekip.
 2. Izvaja preventivno vadbo z namenom odprave mišičnih nesorazmerij in morebitnega pojava poškodbe.
 3. Izvaja post-rehabilitacijo z ljudmi po poškodbah, operacijah ali boleznih ter potrebujejo pomoč pri ohranjanju mišičnega tonusa v daljših obdobjih neaktivnosti, in kasnejšemu ponovnemu pridobivanju mišične mase in moči.
 4. Pomaga posameznikom pri preprečevanju, oziroma omejevanju razvoja različnih kroničnih bolezenskih stanj.
 5. Deluje na akademskem znanstvenemu področju

Vloga Kineziologa V Procesu Rehabilitacije?

Vloga Kineziologa

Ker se vlogo kineziologa velikokrat meša z vlogo fizioterapevta, si lahko v spodnji shemi pogledate kako se ti dve vedi v času rehabilitacije med seboj prepletata in dopolnjujeta. Medtem ko se fizioterapija ukvarja z akutno rehabilitacijo mišično-skeletnih in drugih kroničnih težav, se kinezologija ukvarja s preventivo, oziroma sekundarno rehabilitacijo tovrstnih težav. Tako delo kineziologa nastopi po končanem zdravljenju v akutni fazi rehabilitacije in je namen odpraviti kakršna koli neravnovesja, ter preprečiti pojav novih ali ponovnih poškodb.

Ni razloga, da bi se ob odpravljanju težave / bolečine počutili sami. Tukaj sem, da vam pomagam.

Kineziologija – ZAPOSLITEV

S pridobitvijo širokega nabora znanja ter kasnejšo specializacijo, kineziologija omogoča zaposlitev in udejstvovanje na različnih področjih. Kineziolog Ljubljana, izobražen za delo v športu lahko deluje:

 • v športnih društvih in zvezah; kjer je odgovoren za sestavljanja kondicijskih ali rehabilitacijskih vadbenih procesov, z namenom izboljšanja celotne fizične kondicije športnikov, ter s pomočjo diagnostičnih meritev in analiz gibanja, preprečiti ali zdraviti vrsto mišično skeletnih poškodb,
 • v raziskovalnih ustanovah ali fakulteti; kjer na mestu mladega raziskovalca raziskujejo različne aspekte kineziologije (npr.: odziv živčno-mišičnega sistema na različne oblike vadbe, vplive kognitivne vadbe, vplivi vadbe z zmanjšanim pretokom krvi, delovanje organizma na celični ravni……ipd.).
 • v raznih športnih ustanovah (npr.: wellness / fitnes centrih), kjer kot zasebni športni delavci izvajajo individualne treninge, ter svetujejo posameznikom glede vrste in načina telesne aktivnosti
Kineziologija Zaposlitev

Znanja kineziologa so prav tako dobrodošla v sektorju turizma in zdravstva, kjer delujejo lahko:

 • v zdravstvenih domovih; kjer v sklopu državnega projekta »Centri za krepitev zdravja« izobražujejo ljudi o samemu pomenu telesne aktivnosti na zdravje, ter preusmeriti ljudi v bolj aktiven način življenja.
 • v rehabilitacijskih centrih in zasebnih klinikah; kjer v medsebojnem sodelovanju s fizioterapevti in zdravniki sodelujejo v procesu rehabilitacije. Kot je bilo že omenjeno, vloga kineziologija nastopi v sekundarni fazi rehabilitacije, katere namen je športnika povrniti v ustrezno fizično kondicijo, odpraviti mišična nesorazmerja in ga vrniti nazaj v trenažni proces.
 • v domovih za ostarele;kjer s pomočjo vadbenih programov izboljšujejo vsesplošno počutje ostarelih, ter skušajo omejiti oziroma prepreči nadaljnji vpliv degenerativnih procesov staranja.
Aplikativna kineziologija

Kineziologija – ŠTUDIJ

Glede na predstavitev vloge kineziologa, lahko sklepamo da študij kineziologije usposobi bodočega kineziologa za izvajanje preventivne vadbe, oblikovanje in vodenje programov gibalnih/športnih aktivnosti, gibalne terapije in promocije aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja. Nauči ga kako s pomočjo vrste diagnostičnih tehnik oceniti gibanje in mišične funkcije, ter zaznavo morebitnih nesorazmerij, posledično pa sestavo ustreznega kondicijskega ali rehabilitacijskega treninga.

Na javnoveljavni univerzitetni študijski program Kineziologije se v Sloveniji lahko vpiše na:

 • Fakulteti za šport, Univerza v Ljubljani: kjer se je študij kineziologije tudi najprej pojavil. Študijski program prve stopnje omogoča nadaljevanje študija na 2. in 3. stopnji.
 • Fakulteti za zdravje, Univerza na Primorskem: Kasneje se je študij kineziologije pojavil tudi v Kopru in Izoli, kjer z uvedbo programa »Aplikativna kineziologija« (UP) sedaj prav tako omogoča vse tri stopnje študija.

Študij kineziologije lahko opravite na vseh stopnjah izobraževalnega sistema:

 1. STOPNJA ŠTUDIJA
  1. Čas trajanja: 3 leta
  2. Naziv: Diplomirani/-a kineziolog/-inja (UN) – (dipl. kin.)
 2. STOPNJA ŠTUDIJA
  1. Čas trajanja: 2 leta
  2. Naziv: Magister/-ica kineziologije – (mag. kin.)
 3. STOPNJA ŠTUDIJA
  1. Čas trajanja: 4 leta
  2. Naziv: Doktor/-ica znanosti – (dr.)

Zakaj Bi Si Želeli Ukvarjati S Kineziologijo?

Delo Šport
Ker je »zimzelena« veda, tako kot naše gibanje….torej večno. Naše telo je ustvarjeno za gibanje….zakaj se torej nebi odločili pridobiti ustreznega znanja in izkušenj, s pomočjo katerih bi lahko pomagali ljudem skozi gibanje, ter športnikom biti najboljša verzija samih sebe? Delo, šport sta dva izmed segmentov, ki ju kineziologija uspešno povezuje.

O dodatnih razlogih zakaj se odločiti za študij kineziologije, si lahko preberete tukaj.

Zaključek

Kot zanimivost, bi še rada omenila da je v nekaterih tujih državah študij kineziologije poimenovan kot športne in vadbene znanosti (ang.: »Sport/Exercise science«), študentje pa se lahko na drugi stopnji študija specializirajo in postanejo tudi: športno specializirani nutricionisti ali vadbeni fiziologi.

Pogosta Vprašanja

Ali je Poklic Kineziologa za Ljudi Koristen?

Zagotovo! Kineziolog v prvi vrsti promovira zdrav način življenjskega sloga, po drugi strani pa poskrbi za odpravo mišično skeletnih težav ljudi, ter jim omogoči ukvarjanje z njim ljubimi telesnimi aktivnostmi brez bolečin. Eden izmed glavnih ciljev je tudi ljudem ozavestiti pomen pravilnega načina gibanja, jih naučiti pravilnih tehnik in postopnega dvigovanja intenzivnosti in obremenitve, ter posredno preprečiti pojav poškodb.

Kako se Prepleta Vloga Kineziologa in Fizioterapevta v Rehabilitaciji?

Uspešno sodelovanje fizioterapevta in kineziologa predstavlja učinkovito odpravo mišično-skeletnih težav. Fizioterapevt poskrbi za akutno rehabilitacijo mišično-skeletnih poškodb ali kroničnih težav, medtem ko kineziolog v prvi fazi lahko poskrbi že za samo preventivo in pojav poškodb, v drugemu delu pa sekundarno rehabilitacijo tovrstnih težav (t.j.: po zaključku fizioterapevtske obravnave).

Kje Vse Se Lahko Zaposli Kineziolog?

Kineziologija kot veda, ponuja širok nabor možnosti zaposlitve. Glede na osebnosti interes posameznika, se lahko kineziolog specializira za delo s starostniki v zdravstvenih domovih, za rehabilitacijo poškodb v rehabilitacijskih centrih in zasebnih klinikah, za promoviranje zdravega in aktivnega življenjskega sloga v zdravstvenih domovih, za kondicijskega trenerja v raznih v športnih društvih in zvezah, zasebnega športnega delavca v raznih športnih ustanovah (npr.: wellness / fitnes centrih), ali raziskovalca v raziskovalnih ustanovah ali fakulteti.
Teja Ličen Slika
Teja Ličen, mag. kin.

Blog “Moje Gibanje”  je zasnovan kot prostor spoznanja in srečevanja, s pestrim naborom zanimivih prispevkov na temo gibanja, treninga, zdravja, bivanja.

Deli s Prijatelji:

Widget

“Rehabilitacija po operaciji kolena s Tejo Ličen je bila na vrhunski ravni. Občutek v kolenu in tudi splošna pripravljenost je bila veliko boljša kot pred samo poškodbo.”

Jan Maroh

RK Drava Ptuj

“V rehabilitaciji sem neizmerno užival, saj je bil napredek viden. Poleg tega, pa je Teja bila na treningih izjemno energetsko pozitivno naravnana, kar je celoten proces rehabilitacije naredilo toliko lažji.”

Nino Irgolič

NK Maribor

“Brez strokovne pomoči Teje se mi ne bi uspelo se vrnit na svetovno sceno juda po težji poškodbi kolena. Hvala Teja!”

Enej Marinič

Judo klub Branik Maribor

Pin It on Pinterest